اخبار: 

برگزاری دوره های آموزش کارشناسی گارانتی و پذیرش و کارگاه تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی

پیرو بررسی برخی تاخیرها در روند کاری جابکارت ها بخصوص در راستای حوزه استعلام ها و سیکل های گارانتی که به طور مستقیم در زمان پذیرش تا ترخیص خودروها تاثیرگذار می باشد 2 دوره آموزش کارشناسی گارانتی جهت پذیرشگر و کارشناسان فنی نمایندگی ها برنامه ریزی و اجرا گردید.

در این دوره ، نمایندگان آموزش های لازم را جهت تکمیل شرایط و ضوابط گارانتی – فرآیند پذیرش تا ترخیص – صدور جابکارت – ثبت کلیم و بستن جابکارت فرا می گیرند .

  • دوره آموزش "کارشناسی گارانتی" مورخ 1401.11.23 و 1401.11.24 توسط استاد محترم آقاي احمدرضا محمودی رئیس اداره گارانتی شرکت گواه
n78_1n78_2n78_3n78_4

در راستای اهداف شرکت گواه جهت کسب رتبه برتر در "شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران ISQI " و ارتقاء سطح دانش کارشناسان شرکت گواه در حوزه های مختلف و آمادگي جهت ارزيابي ISQI دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی" برنامه ریزی شده و توسط آقای مهندس امینی از شرکت ISQI برگزار گردید

دوره مذکور با رويکرد کارگاهي تاثير بسزايي در سطح ارتقاء شاخص های عملکردی ، رضايت مندي مشتريان و ترويج رويکرد بهبود در وضعيت خدمات پس از فروش خواهد داشت.

  • دوره آموزشي "کارگاه تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی " مورخ 1401.11.25 الی 1401.11.26 توسط استاد محترم آقاي مهندس امینی از ISQI
n78_5n78_6