بازدید مدیرعامل محترم شرکت ایران خودرو دیزل و هیئت مدیره از شرکت گواه

بازدید مدیرعامل محترم شرکت ایران خودرو دیزل و هیئت مدیره از شرکت گواه

جناب آقای مهندس توسلی مهر مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل به همراه اعضای هیئت مدیره مورخ سه شنبه (11 آذر ماه) از شرکت گواه بازدید کردند و از پروژه بازسازی خودروهای سنگین و ساخت کاربری آتش نشانی فرودگاه (بومی سازی) دیدن نمودند.

IMG_2267 N2_2
N2_3 N2_4
N2_5 N2_6
N2_7 N2_8
N2_9 N2_10
N2_11