بازدید شهردار محترم ساوه و اعضای شورای شهر از شرکت گواه

بازدید شهردار محترم ساوه و اعضای شورای شهر از شرکت گواه

جناب آقای مهندس محسنی، شهردار محترم شهر ساوه به همراه اعضای شورای شهر مورخ دوشنبه 10 آذر ماه از شرکت گواه جهت بازسازی خودروهای فرسوده ناوگان اتوبوسرانی شهر ساوه بازدید نمودند.

 

N3_1 N3_2
N3_3 N3_4