مشتری گرامی ضمن تشکر به استحضار می رساند مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.