مزایده قطعات دنیز

ششرکت گواه در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند، از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت هماهنگی دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و بازدید اقلام مورد مزایده، بمدت یک هفته از تاریخ 1399/4/7 با شماره تلفن 47972452 تماس حاصل نمایند. لازم به توضیح است شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله بدون ذکر دلیل مختار است.

1- تعداد 1119 قلم لوازم و قطعات یدکی کامیون های کشنده دینز

دانلود لیست اقلام

2- تعداد 1520 عدد رينگ چرخ و بچه رينگ هاي ميني بوس هيونداي کروز 5 پيچ